artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2020 r.

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 3 grudnia 2020 r.

artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 13 października 2020 r.

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 18.136.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Panki wotum zaufania 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.137.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały nr 18.137.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.139.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Panki w roku szkolnym 2020/2021 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.138.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pankach 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.140.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.133.2020 Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.141.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Panki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.142.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok 2019 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.143.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Panki za rok 2019 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 18.144.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024