artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Załączniki:
uchwala_nr_55_380_2023_w_sprawie_przyjecia_programu_wspolpracy_gminy_panki_z organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego.pdf 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_379_2023_w_sprawie_budzetu_na_rok_2024.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_378_2023_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2024_2035.pdf 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_377_2023_w_sprawie_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2023_2035.pdf 573 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_376_2023_w_sprawie_zmian_w budzecie_gminy_na_rok_2023.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_375_2023_w_sprawie_ustalenia regulaminu_wynagradzania_nauczycieli_zatrudnionych_w oswiatowych_jednostkach_organizacyjnych_prowadzonych_przez_gmine_panki.pdf 350 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_374_2023_w_sprawie_ustalenia_wysokosci_ekwiwalentu_pienieznego_dla_czlonkow_ochotniczych_strazy_pozarnych.pdf 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_373_2023_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_porozumienia_miedzygminnego_w sprawie_zasad_finansowania_opieki_zapewnionej_dzieciom_do_lat_trzech.pdf 300 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_372_2023_w_sprawie_zasad_przeznaczenia_do_sprzedazy_nieruchomosci_gruntowych_oddanych_w uzytkowanie_wieczyste_na_rzecz_ich_uzytkownikow_wieczystych.pdf 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_371_2023_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_obszarow_w obrebach_aleksandrow_i janiki.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_370_2023_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki.pdf 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_369_2023_w_sprawie_sprostowania_oczywistej_omylki_pisarskiej_w uchwale_nr 34_364_2023_rady_gminy_panki_z dnia_29 listopada_2023 r.pdf 229 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_55_368_2023_w_sprawie_sprostowania_oczywistej_omylki_pisarskiej_w uchwale_nr 54_356_2023_rady_gminy_panki_z dnia_26 pazdziernika_2023 r_w sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta.pdf 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2023 roku

Załączniki:
uchwala_nr_54_367_2023_w_sprawie_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2023_2035.pdf 590 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_366_2023_w_sprawie_zmian_w budzecie_gminy_na_rok_2023.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_365_2023_w_sprawie_przyjecia_programu_wspolpracy_gminy_panki_z organizacjami_pozarzadowymi_oraz_podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_pozytku_publicznego.pdf 328 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_34_364_2023_w_sprawie_podwyzszenia_kryterium_dochodowego_uprawniajacego_do_przyznania_pomocy_w zakresie_dozywiania.pdf 220 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 54.363.2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 296 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_362_2023_w_sprawie_okreslenia_zasad_zwrotu_wydatkow_w zakresie_dozywiania_w formie_posilku_albo_swiadczenia_rzeczowego_w postaci_produktow_zywnosciowych.pdf 226 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA NR 54.361.2023 w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_360_2023_w_sprawie_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki_przyjetego_uchwala_nr 27_193_2021.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_359_2023_w_sprawie_uchwalenia_zmiany_studium_uwarunkowan_i kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki.pdf 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_358_2023_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_nabycie_nieruchomosci_polozonej_w obrebie_aleksandrow_gmina_panki.pdf 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_357_2023_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_nabycie_nieruchomosci.pdf 226 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_54_356_2023_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta.pdf 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2023 roku

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2023 roku

artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 24 sierpnia 2023 roku

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024