artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 7 maja 2024 roku

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 12 marca 2024 roku

Załączniki:
uchwala_nr_58_398_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_przyjecia_wieloletniego_programu_gospodarowania_mieszkaniowym_zasobem_gminy_panki_na_lata_2024_2028.pdf 364 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_397_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_zatwierdzenia_planow_pracy_komisji_stalych_rady_gminy_panki_na_rok_2024.pdf 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_396_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_zatwierdzenia_planu_pracy_komisji_rewizyjnej_na_rok_2024.pdf 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_395_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_przejecia_od_wojewodztwa_slaskiego_prowadzenia_zadania.pdf 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_394_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_wojewodztwu_slaskiemu.pdf 214 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_393_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_powiatowi_klobuckiemu_przez_gmine_panki.pdf 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_392_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_zmian_wieloletniej_prognozy_finansowej_gminy_panki_na_lata_2024_2035.pdf 535 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_391_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_zmian_w budzecie_gminy_na_rok_2024.pdf MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_390_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_uchwalenia_wieloletniego_planu_rozwoju_i modernizacji_urzadzen_wodociagowych_i_kanalizacyjnych_na_lata_2024 _2026.pdf 301 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_389_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_przyjecia_programu_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_na_rok_2024.pdf 313 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_388_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_planu_ogolnego_gminy_panki.pdf 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_387_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_uchwalenia_zmiany_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki.pdf 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
uchwala_nr_58_386_2024_z_dnia_12_marca_2024_r_w_sprawie_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_panki.pdf 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 14 lutego 2024 roku

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 6 lutego 2024 roku

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Regulamin
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2024
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2023
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021
Uchwały Rady Gminy - rok 2022
Uchwały Rady Gminy - rok 2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2024