artykuł nr 1

Uchwała Nr 2.10.2018 Rady Gminy Panki z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Panki

artykuł nr 2

Statut Gminy Panki