artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.20.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 120.6.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki