artykuł nr 1

Budżet Gminy Panki na 2014 rok

Załączniki:
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 451 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorzadowych jednostek budżetowych 166 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy-plan na 2014 rok 465 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zadania inwestycyjne w 2014 r. 772 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dotacje udzielone w 20174 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych 304 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2014 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. 498 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. 300 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki budżetu gminy w 2014 roku MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu gminy w 2014 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr.36.278.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudzień 2013 w sprawie budżetu na rok 2014 808 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer