artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok