artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I i II półrocze 2014 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 484 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu GOKiS 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. cz.1 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 989 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Konieczkach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pankach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki cz.2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki cz.1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy 18 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie budżetu gminy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2014 r.