artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU