artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za rok 2018

artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za 2018 rok - korekta

artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za 2018 rok

artykuł nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za I kwartał 2018 r.