artykuł nr 6

Sprawozdania z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury

artykuł nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI

artykuł nr 8

Uchwała Nr 34.247.2017 w sprawie budżetu na rok 2018