artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za IV kwartał 2019 r.

artykuł nr 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032

artykuł nr 3

Projekt Uchwały budżetowej gminy na rok 2020 wraz z uzasadnieniem

artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2019 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI za I półrocze 2019 roku