artykuł nr 6

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

artykuł nr 7

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za II kwartał 2019 roku

artykuł nr 8

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

artykuł nr 9

Sprawozdanie finansowe łączne Gminy Panki za 2018 rok

artykuł nr 10

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach