artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za IV kwartał 2020 roku

artykuł nr 2

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za III kwartał 2020 roku

artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za II kwartał 2020 roku

artykuł nr 4

Informacja z wykonania budżetu gminy Panki za I kwartał 2020 roku - korekta

artykuł nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za I kwartał 2020 roku