artykuł nr 1

Bilans skonsolidowany Gminy Panki za rok 2023r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Panki za 2023r.

artykuł nr 3

Bilans skonsolidowany Gminy Panki za rok 2022r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Gminy Panki za 2022r.

artykuł nr 5

Bilans skonsolidowany Gminy Panki za rok 2021r.