artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach za rok 2022r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach za rok 2021r.

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach za rok 2020r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Pankach za rok 2019r.