artykuł nr 6

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Gminy Panki

artykuł nr 7

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

artykuł nr 8

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Panki

artykuł nr 9

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 0050.108.2021 w sprawie PROJEKTU Uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem