artykuł nr 1

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Panki.

artykuł nr 2

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Panki wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 55.379.2023 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

artykuł nr 4

Uchwała Nr 55.378.2023 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2024-2035

artykuł nr 5

Uchwała Nr 4200/VII/138/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Panki