artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023

artykuł nr 2

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022

artykuł nr 3

Konkurs "ŚLĄSKIE ORŁY WOLONTARIATU - WOLONTARIUSZ ROKU 2022"

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie
i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno
pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność
w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter
wolontariatu. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje
pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden
podmiot może wskazać po jednej kandydaturze, w każdej z dwóch kategorii.
Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat
indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie
kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność,
skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy
działaniach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2022 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie slaskieorly.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl.

artykuł nr 4

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

artykuł nr 5

Konkurs pod hasłem "Rodzina jest najważniejsza"