artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy na zakończenie stosunku pracy z dniem 8 maja 2017 r.

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2016 rok.