artykuł nr 1

Rejestr działalności regulowanej na dzień 19.05.2023 r.

artykuł nr 2

Rejestr działalności regulowanej na dzień 04.05.2023 r.

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 ROK

artykuł nr 4

AKTUALNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II KWARTAŁ 2023 r.

artykuł nr 5

Harmonogram wywozu odpadów I kw 2023