artykuł nr 6

Rejestr działalności regulowanej na dzień 03.10.2022 r.

artykuł nr 7

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

artykuł nr 8

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na IV kwartał 2022 r.

obrazek
artykuł nr 9

Rejestr działalności regulowanej na dzień 10.08.2022 r.

artykuł nr 10

Zasady segregacji odpadów