artykuł nr 16

Informacja dot. odbioru pojemników

artykuł nr 17

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki stan na 11.06.2021r.

artykuł nr 18

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Panki za rok 2020

artykuł nr 19

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 31.03.2021 r.

artykuł nr 20

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 31.03.2021 r.