artykuł nr 61

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

artykuł nr 62

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach

artykuł nr 63

PROJEKT Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki

artykuł nr 64

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały 19.158.2012 Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości komunalnej położonej w Pankach w dzierżawę na okres 10 lat na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach zmienionej Uchwałą 17.153.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.

artykuł nr 65

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach