artykuł nr 71

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zmienionej uchwałą Nr 13.116.2016 z dnia 24 marca 2016 roku

artykuł nr 72

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

artykuł nr 73

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

artykuł nr 74

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

artykuł nr 75

PROJEKT Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach