artykuł nr 71

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na stanowiącej własność Gminy Panki

artykuł nr 72

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

artykuł nr 73

PROJEKT Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach

artykuł nr 74

PROJEKT Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

artykuł nr 75

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy.

obrazek