artykuł nr 41

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania z budżetu Gminy Panki zadania pn. ?Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara ? Pacanów?

artykuł nr 42

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki

artykuł nr 43

Projekt uchwały w sprawie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

artykuł nr 44

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2017-2025

artykuł nr 45

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017