artykuł nr 46

PROJEKT Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21.165.2016 Rady Gminy Panki w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

artykuł nr 47

PROJEKT Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

artykuł nr 48

PROJEKT Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki

artykuł nr 49

PROJEKT Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

artykuł nr 50

PROJEKT Uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2017