artykuł nr 46

PROJEKT Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017

artykuł nr 47

PROJEKT Uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2017

artykuł nr 48

PROJEKT Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

artykuł nr 49

PROJEKT Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2017

artykuł nr 50

PROJEKT Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017