artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy na koniec kadencji 31.12.2016 r.