artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy za 2017 rok

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji