artykuł nr 1

Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018