artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018