artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy na zakończenie stosunku pracy

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy na początek stosunku pracy