artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2019 rok

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki za 2018 rok

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy na początek stosunku pracy