artykuł nr 1

Kierownik GOKiS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach - Pan Stanisław Wrzesiński