artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego p.o.Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach zatrudnionego do dnia 31.08.2021 r., a od 01.09.2021 r. pełniącego funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach

artykuł nr 2

Korekta oświadczenia majątkowego - Kierownik GOPS w Pankach

artykuł nr 3

Korekta oświadczenia majątkowego - Dyrektor Przedszkola w Pankach

artykuł nr 4

Korekta oświadczenia majątkowego - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konieczkach

artykuł nr 5

Korekta oświadczenie majątkowego składanego na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach