artykuł nr 1

Webinarium CEDUR dla seniorów ich opiekunów

obrazek

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89709&p_id=18

artykuł nr 2

Konkurs "Aktywny Senior"

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek ogłasza konkurs na Najaktywniejszą Seniorkę i Najaktywniejszego Seniora Roku 2021. Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców regionu, którzy ukończyli 60 lat i wyróżniają się działalnością na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Urzędu Gminy Panki drogą mailową na adres: rada.gminy@panki.pl, listownie lub osobiście (adres: Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5 - pokój nr 17)

Kandydatury prosimy zgłaszać w terminie do dnia 20 października 2021 r.

artykuł nr 3

Kursy wspierające naukę przedsiębiorczości i języka angielskiego dla seniorów

obrazek

• Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne

• Regulamin szkolenia: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8516/0378/6574/regulamin_zad.7.pdf

• Umowa szkoleniowa: https://www.wne.uw.edu.pl/files/8716/0563/1389/zad_7_zal_2.pdf

• Formularz rekrutacyjny: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-7