artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu decyzji Prezesa UODO

 

 

Data i znak decyzji

 

Przedmiot decyzji

 

Działania podjęte w celu wykonania decyzji

 

Decyzja

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Numer ZWOS.440.4517.2019.WP.MWY

Decyzja nakazująca usuniecie danych osobowych Skarżącego w zakresie imienia, nazwiska, numeru jego działki,   z nagrań obrad VI sesji Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 r. udostępnionych na stronie internetowej pod adresem https://www.facebook.com/klobuckapl/ videos/2264816420512499/

Firma do której należy strona internetowa została wezwana do usunięcia danych osobowych z nagrania obrad VI sesji RGP

W wyniku podjętych działań nagrania zostały usunięte ze strony.