artykuł nr 1

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI

Koski-Żerdzina

Sroka Krzysztof

Panki

Matyszczak-Antończak Joanna

Kawki

Gmyrek Halina

Praszczyki

Rokosa Zenon

Cyganka-Pacanów

Krawczyk Henryk

Kałmuki

Kupka Leonard

Jaciska

Wręczycka Jadwiga

Zwierzyniec  Trzeci

Gmyrek Stanisław

Kostrzyna-Kotary

Skwara Bożena

Konieczki

Parkitny Jerzy

Janiki-Ślusarze

Grzyb Wioletta

Aleksandrów

Tadeusz Żyta

artykuł nr 2

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego w roku 2024

obrazek
artykuł nr 3

Informacja o wysokości środków przypadających na każde z sołectw w roku 2024

obrazek
artykuł nr 4

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego w roku 2023

obrazek
artykuł nr 5

Informacja o wysokości środków przypadających na każde z sołectw w roku 2023

obrazek
Dostępne podkategorie:
Sołectwa