artykuł nr 6

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego w roku 2021

obrazek
artykuł nr 7

Informacja o wysokości środków przypadających na każde z sołectw w roku 2021

obrazek
artykuł nr 8

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie podziału środków Funduszu Sołeckiego w roku 2020

artykuł nr 9

Informacja o wysokości środków przypadających na każde z sołectw w roku 2020

Dostępne podkategorie:
Sołectwa