artykuł nr 1

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW W GMINIE PANKI

 

Koski-Żerdzina

Sroka Krzysztof

Panki

Matyszczak - Antończak Joanna

Kawki

Gmyrek Halina

Praszczyki

Rokosa Zenon

Cyganka-Pacanów

Krawczyk Henryk

Kałmuki

Kupka Leonard

Jaciska

Wręczycka Jadwiga

Zwierzyniec  Trzeci

Gmyrek Stanisław

Kostrzyna-Kotary

Skwara Bożena

Konieczki

Parkitny Jerzy

Janiki-Ślusarze

Grzyb Wioletta

Aleksandrów

Tadeusz Żyta

Dostępne kategorie:
Sołectwa