artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego