artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pankach

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konieczkach