artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe składane w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych w imieniu wójta

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe składane na zakończenie stosunku pracy

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe składane na początek pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach