artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zadanie "Dostawa nawozu wapniowo-węglanowego dla rolników z terenu Gminy Panki"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 024 S relacji: Panki – Zwierzyniec III – Konieczki w miejscowości Zwierzyniec III, Konieczki, gm. Panki"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 011 S relacji: Żerdzina – Koski Drugie, gm. Panki"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 019 S relacji: Kałmuki – Konieczki, gm. Panki"

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 693 010 S relacji: Żerdzina – Jaciska, gm. Panki"