artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pod tytułem "Indywidualizacja nauczania szansą na lepszy start w przyszłość? realizowanego w ramach działania 9.1.2" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 747 000,00 zł"

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2011/2012"

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla Gmin Panki i Przystajń"

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki