artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w miejscowości Panki przy ul. Ogrodowej Nr działki 413/12

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Wymiana wodociągu azbesto-cementowego w miejscowości Panki, ul. Górnicza, Gmina Panki

artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki, ul. 3 Maja, Gmina Panki

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponizej 14 000 EURO dot. Sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kałmuki, Kawki, Konieczki, Koski, Praszczyki i Zwierzyniec III.

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty "Budowa wodociągu w m. Konieczki, Gmina Panki"