artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania: Zakup i dostawa opału dla jednostek oświatowych Gminy Panki

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Panki i Gminy Przystajń i ich jednostek organizacyjnych oraz dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do spraw Ochrony Wód.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Panki i Gminy Przystajń.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze ofert dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Panki w sezonie zimowym 2013/2014"

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dot. zadania pn.: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Panki zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły przyszłości w Gminie Panki