artykuł nr 1

Świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej

artykuł nr 2

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2018/2019

artykuł nr 3

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP PANKI

artykuł nr 4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Panki

artykuł nr 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Ogrodowa, ul. Wspólna z przepompownią i wodociągiem oraz budową wodociągu ul. Słoneczna w miejscowości Panki gm. Panki