artykuł nr 1

Plan miejscowy dla miejscowości Panki