artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w dniu 19.01.2023 r.

obrazek